Kredyt inwestycyjny - co firma sfinansuje dzięki niemu?

Potrzeby finansowe krajowych firm można podzielić na dwie główne kategorie. Mowa o utrzymaniu płynności w krótkim okresie oraz rozbudowie potencjału produkcyjnego lub usługowego. Kredyty obrotowe zaspokajają pierwszą z wymienionych potrzeb przedsiębiorców. Dzięki wspomnianym kredytom, można na przykład sfinansować zakup materiałów lub wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Czasem kredyt obrotowy służy także do finansowania niewielkich inwestycji w majątek przedsiębiorstwa (np. zakupu kilku komputerów). Większe zakupy oraz wszystkie inwestycje budowlane wymagają jednak wsparcia, które zapewnia specjalny kredyt inwestycyjny. Warto przedstawić główne zasady działania takiego kredytu.

kredyt inwestycyjny

Bank zwykle wymaga hipoteki albo zastawu…

Kredyt inwestycyjny to produkt bankowy, dzięki któremu można będzie pożyczyć na przykład kilkaset tysięcy lub kilka milionów złotych na kilkanaście lat. Trudno się zatem dziwić, że przy tak dużej wartości kredytu, bank wymaga odpowiedniego zabezpieczenia pożyczanych pieniędzy. Jeżeli kredyt firmowy na inwestycje będzie finansował np. budowę hali magazynowej lub produkcyjnej albo remont budynku biurowego, to najlepszym zabezpieczeniem dla banku wydaje się hipoteka na nieruchomości.

Kredyt inwestycyjny dość często jest także wykorzystywany do zakupu pojazdów lub maszyn. W takim przypadku, bank prawdopodobnie zabezpieczy swoje interesy poprzez zastaw rejestrowy. Wspomniana forma zastawu umożliwia dłużnikowi łatwe korzystanie z przedmiotu zabezpieczającego dług. Informacje o tej rzeczy znajdą się jednak w sądowym rejestrze zastawów.

Wcześniej wspomnieliśmy o kredycie inwestycyjnym na zakup lub wytworzenie majątku trwałego przedsiębiorstwa. W obecnych warunkach, coraz większego znaczenia dla firm nabierają tak zwane wartości niematerialne i prawne. Warto podkreślić, że zakup takich potrzebnych do działalności dóbr niematerialnych (np. licencji) również może zostać sfinansowany przez kredyt inwestycyjny.

Firma nie zawsze musi posiadać wkład własny

Kredyty firmowe w niektórych aspektach mocno różnią się od swoich odpowiedników przeznaczonych dla konsumentów. Różnica jest szczególnie istotna w przypadku kredytów inwestycyjnych dla firm. Warunki tych kredytów podlegają bowiem negocjacjom z bankiem. Są one coraz łatwiejsze wraz ze wzrostem wartości kredytu i możliwości finansowych przedsiębiorcy lub spółki. Warto jednak wiedzieć, że pewnych ograniczeń czasem nie można ominąć.

Jeden z takich bankowych wymogów dotyczy wysokości wkładu własnego. Nie wszystkie banki sfinansują 100% inwestycji planowanej przez firmę. Czasem potrzebny będzie wkład własny wynoszący co najmniej 10% - 30%. Od wysokości wkładu własnego zależy zmienne oprocentowanie, jakie ma kredyt inwestycyjny dla firm. Każde przedsiębiorstwo powinno sprawdzić zasady aktualizacji stawki oprocentowania, wysokość prowizji przygotowawczej kredytu inwestycyjnego oraz wszystkie inne koszty (dotyczące np. ubezpieczenia).