Kredyty mieszkaniowe - sfinansują nie tylko mieszkanie

Kredyty mieszkaniowe (kredyty hipoteczne) są jednymi z najpopularniejszych elementów w ofercie krajowych banków. Prawie każdy bank obsługujący klientów indywidualnych, może zaoferować im kredyt mieszkaniowy. Wbrew swojej nazwie, taki produkt bankowy finansuje nie tylko zakup mieszkania. Postanowiliśmy między innymi odpowiedzieć na pytanie, do jakich celów można jeszcze wykorzystać kredyt mieszkaniowy/kredyt hipoteczny. W naszym artykule prezentujemy również inne, bardzo ważne informacje dotyczące opisywanych kredytów mieszkaniowych.

remont mieszkania

Kredyt mieszkaniowy zaproponuje nam bank lub SKOK

Kredyty na mieszkanie zwykle kojarzą się z ofertą banków. Warto wiedzieć, że kredytów mieszkaniowych mogą udzielać również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Rola SKOK-ów w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków nie jest jednak duża. Dlatego w dalszej części artykułu będziemy mówić głównie o bankach.

Pieniędzy na potrzeby mieszkaniowe nie pożyczają natomiast instytucje pozabankowe. Tacy pożyczkodawcy mogą udzielać pożyczek na dowolny cel, które klient de facto wykorzysta do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że firmom pozabankowym nie wolno nawet udzielać pożyczek na cele prywatne z zabezpieczeniem hipotecznym. Co więcej, udzielanie jakichkolwiek kredytów (nie tylko mieszkaniowych) jest zarezerwowane tylko dla banków oraz SKOK-ów.

Hipoteka doskonale zabezpiecza interesy wierzyciela

Wspomniane wcześniej zabezpieczenie hipoteczne to najważniejszy element kredytu mieszkaniowego. Dzięki zabezpieczeniu swoich należności poprzez hipotekę, bank może zaproponować niskie oprocentowanie kredytu mieszkaniowego i zgodzić się na długi okres spłaty (wynoszący nawet 25 lat - 35 lat). Instytucje udzielające kredytów mieszkaniowych doskonale wiedzą, że hipoteka daje im pierwszeństwo podczas egzekwowania długów poprzez sprzedaż nieruchomości. Co ważne, należność banku zabezpieczona hipoteką w ogóle się nie przedawnia i przechodzi na nabywcę nieruchomości.

Mieszkaniowy kredyt sfinansuje działkę lub remont…

Osoby zaciągające kredyt mieszkaniowy (kredyt hipoteczny), najczęściej potrzebują pieniędzy w związku z zakupem lokalu mieszkalnego lub domu. Chodzi zarówno o transakcje na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym. Warto jednak wiedzieć, że zastosowanie kredytów mieszkaniowych bywa szersze. Takie produkty finansowe mogą również posłużyć do sfinansowania działki pod budowę domu i/lub późniejszej budowy „czterech kątów”. Przy pomocy kredytu mieszkaniowego, można też nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania, które w wielu aspektach przypomina prawo własności. Niekiedy klienci banków dzięki zaciągnięciu kredytu mieszkaniowego finansują nawet poważny remont domu lub jego przebudowę albo rozbudowę. Ciekawym zastosowaniem kredytu mieszkaniowego jest adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne.

Pożyczka hipoteczna to całkiem inny produkt bankowy

Kredyt mieszkaniowy na pewno warto odróżnić od tak zwanej pożyczki hipotecznej. Wspomniana pożyczka hipoteczna to produkt dla klientów banku, którzy chcą użyć posiadanej nieruchomości jako zabezpieczenia pożyczonych pieniędzy. Środki z pożyczki hipotecznej można wykorzystać na dowolne potrzeby konsumpcyjne. Pożyczka hipoteczna cechuje się nieco wyższym kosztem niż kredyt mieszkaniowy, ale jest znacznie „tańsza” względem kredytów gotówkowych i pożyczek gotówkowych.

Warto również wspomnieć, że typowa pożyczka hipoteczna odznacza się zmiennym oprocentowaniem (aktualizowanym np. co 3 miesiące albo 6 miesięcy) - tak samo jak praktycznie każdy kredyt hipoteczny. Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego (hipotecznego) i pożyczki hipotecznej składa się ze zmiennej stopy referencyjnej (np. WIBOR-u 3M) oraz stałej marży ustalonej przez bank.