Kredyt dla firm na bieżące potrzeby (kredyt obrotowy) - jaka jest oferta?

Posiadanie środków potrzebnych do sfinansowania niezbędnych transakcji i wypłat dla pracowników jest gwarantem działania każdej firmy. Jeżeli przedsiębiorcy zabraknie tzw. kapitału obrotowego, to odpowiedzią będzie kredyt dla firm na bieżące potrzeby (kredyt obrotowy, kredyt w rachunku bankowym). Wspomniany kredyt to dobre rozwiązanie dla wszystkich klientów, którzy regularnie potrzebują finansowego wsparcia. Postanowiliśmy zatem wyjaśnić, czym cechuje się kredyt w rachunku bankowym (kredyt obrotowy). Przy okazji opisujemy również zasady, na jakich działa tak zwany debet. Jest ona prostszą alternatywą dla kredytu obrotowego.

kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy daje sporo czasu na spłatę

Zarówno debet, jak i kredyt obrotowy jest powiązany z kontem. Jeżeli jednak pojawia się określenie „kredyt w rachunku bankowym”, to dotyczy ono zwykle tego drugiego produktu. Stanowi on bardziej rozbudowaną wersję debetu. Kredyt obrotowy to rodzaj kredytu dla firm na bieżące potrzeby, który zapewnia stosunkowo długi czas na spłatę zadłużenia. Umowa kredytu obrotowego zwykle jest podpisywana z przedsiębiorcą na jeden rok. Ulegnie ona przedłużeniu, jeżeli firma nadal będzie chciała skorzystać z kredytu obrotowego (mimo całkowitej spłaty długu) albo nie spłaciła całego zadłużenia i nadal potrzebuje finansowania.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, bardziej korzystną opcją jest taki kredyt obrotowy, który ma charakter odnawialny. Odnawialny kredyt nazywany też linią kredytową, po spłacie może zostać wykorzystany ponownie. Pożyczenie kolejnej sumy oczywiście będzie się wiązało z następnymi odsetkami. Warto jednak zwrócić uwagę, że prowizja za udzielenie lub odnowienie kredytu obrotowego jest pobierana jednokrotnie (najczęściej co roku). Co ważne, odsetki dotyczą tylko pożyczonej kwoty, a nie całego dostępnego limitu zadłużenia.

Wysokość kredytu obrotowego w rachunku bankowym zależy przede wszystkim od wielkości przychodów firmy, jej kondycji finansowej, czasu wcześniejszej współpracy z bankiem i ewentualnego zabezpieczenia. O kredyt obrotowy zwykle wnioskują firmy, których nie zadowala wysokość oferowanego im debetu i konieczność szybkiej spłaty takiego zadłużenia w rachunku bieżącym.

Firmowy debet działa tak jak u konsumenta

Jak już wspomnieliśmy, prostszą alternatywą dla kredytu obrotowego jest debet w rachunku bieżącym (limit debetowy). Warto wiedzieć, że rachunki bieżące są elementem oferty skierowanej do przedsiębiorstw. Klientom indywidualnym bank oferuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR). Takie konto osobiste również może być powiązane z debetem. Zarówno debet na ROR, jak i debet na koncie firmowym (rachunku bieżącym) w praktyce działa bardzo podobnie.

Debet zostaje aktywowany wtedy, gdy wartość transakcji przekracza sumę środków na koncie. Klient indywidualny lub firmowy musi jednak najpierw zgodzić się na przydzielenie mu limitu debetowego. Poziom takiego limitu zadłużenia zależy między innymi od wpływów na konto. Przedsiębiorcy i spółki zwykle mogą liczyć na wyższy poziom debetów niż konsumenci. Wynika to z faktu, że nawet jednoosobowa firma posiada większe wpływy na konto niż przeciętny Kowalski.

Warto też pamiętać, że wpłata na konto z zadłużeniem, najpierw będzie skutkowała spłatą zobowiązań wobec banku. Tak więc jeśli wpłacimy 5000 zł na rachunek posiadający tysiączłotowy debet, to saldo po zaksięgowaniu wpłaty wyniesie tylko 4000 zł. Od czasu pomiędzy zaciągnięciem zobowiązania i jego spłatą będzie zależała łączna suma odsetek. Stanowią one główny koszt związany z limitem debetowym.